Handelsbetingelser for SafeSwap

Betingelserne består af to dele:
1. Vilkår for handel via SafeSwap
2. Ansvarsfordeling og vilkår for forbrugerbeskyttelse

1. Generelle betingelser for brug af SafeSwap

1.1 SafeSwaps rolle

 • SafeSwap I/S garanterer for sikre og transparente handler mellem to private kunder. Efter en vedlagt ordre hos SafeSwap I/S via hjemmesiden SafeSwap.dk. Kontakter virksomheden SafeSwap køber og forelægger ordren.
 • Hvis handelsbetingelserne mellem køber og sælger bekræftes i ordren, vil en handel forestå således: Køberen overfører det aftalte beløb inklusive et administrationsgebyr, afhængigt af varens pris til SafeSwap, som derefter beder sælgeren om at sende forsendelsen til SafeSwap.
 • Herefter foretager SafeSwap en kvalitetskontrol af den, modtaget vare for at se om, det stemmer overens med sælgerens beskrivelse af varen. Blåstemples varen vil den blive videresendt til den retmæssige køber, og det overførte beløb ekskl. administrationsgebyret, overføres til sælgeren.

 

1.2. Gebyr ved SafeSwaps handelssystem

 • SafeSwap tager et administrationsgebyr, hvilket dækker omkostningerne for kvalitetskontrollen og den dertil videre forsendelse til køberen.
 • Kategoriseringen af administrationsgebyret kan ses i den nedenstående tabel. Hvis der handles for under 2500kr. tager SafeSwap et administrationsgebyr på 100kr. Handles der for 2500kr. eller derover tager SafeSwap et administrationsgebyr på 200kr.

Prisklasse i danske kr.

 Gebyret i danske kr.

<2500

100

> 2500

200

 

1.3. Levering

 • Sælger indvilliger at sende varen til SafeSwap I/S inden for to hverdage efter modtagelsen af en bekræftelse på; at køber har overført, det fulde beløb. Sendes forsendelsen senere pålægges der et gebyr på 50 kr. pr. påbegyndt dag. Dertil stiller SafeSwap krav til at modtage Track and Trace nr. på forsendelsen fra sælgeren, så snart varen er afsendt. Inde på vores hjemmeside kan man under ”kontakt os” udfylde formularen og sende Track and Trace nr.
 • SafeSwap I/S modtager kun pakker fra disse tre leverandører; Postnord, GLS og DAO. Sælger vil modtage en mail, hvori der bekræftes, at SafeSwap har modtaget pengene, og hvor forsendelsen skal sendes hen.
 • SafeSwap pålægger, at sælgeren skal fremsende pakken i en emballage eller æske købt hos leverandøren. SafeSwap leverer forsendelsen i samme emballage som ved modtagelse.

 

1.4. Force majeure

 • SafeSwap er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som SafeSwap ikke er herre over. Eksempel; krig, terrorisme, naturkatastrofer, m.v.

 

1.5. Følgeskader

 • SafeSwap I/S kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der som følge af SafeSwaps tjenester måtte have skabt, medmindre det følger direkte af dansk lovgivning.

 

1.6. Rettigheder

 • Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder vedrørende SafeSwaps tjenester ejes af SafeSwap I/S. SafeSwaps tjenester og immaterielle rettigheder er ikke tilladt at benytte på anden måde, end det er forudsat i en handel.

 

1.7. Alder for brug af SafeSwap

 • Af hensyn til Værgemålsloven kapitel 6 § 42, stk 1; skal man være mindst 15 år eller ældre for at benytte SafeSwap.

 

1.8. Tilgængelighed

 • SafeSwap kan ikke forsikre, at der til enhver tid vil være fuld tilgængelighed til vores services. Dette gælder både for tekniske nedbrud, og planlagte midlertidige lukninger; af den grund kan SafeSwap ikke holdes ansvarlig for den manglende adgang.

 

1.9. Regler for brug af SafeSwap

 • SafeSwap kan til enhver tid ændre i reglerne for brug af SafeSwap, samt at sætte nye versioner af SafeSwaps tjenester i kraft uden dit samtykke.
 • Reglerne er gældende, indtil de afløses af nye. Denne version af regler for brug af SafeSwap og SafeSwaps tjenester erstatter de tidligere og træder i kraft den 01-11-2019.

 

1.10. Ulovlige varer

 • Det er ikke tilladt at handle med varer via SafeSwap, som er ulovlige i henhold til dansk lovgivning. Eksempel; piratkopier, våben og stoffer.

2.1. Dit ansvar, som sælger

 • Du som sælger står inde for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen dertil, at du er berettiget til at overdrage ejendomsretten til køber.
 • Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen eller varebeskrivelsen i ordren ikke krænker rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person. Dertil er du som sælger også ansvarlig for ikke at oplyse falske eller vildledende informationer ved et salg.
 • Som sælger er det ikke tilladt at handle med ulovlige varer, se punkt 1.10.
 • Sælger hæfter selv for omkostningerne for forsendelsen af varen til SafeSwap og bærer ansvaret for ordren, indtil den er modtaget af SafeSwap.
 • Sælgeren står med ansvaret for at dokumentere indholdet af den indsendte forsendelse til SafeSwap. Dertil hæfter sælger også for returomkostninger inklusive den tabte arbejdsfortjeneste, hvis verificeringen ikke godkendes, og varen derfor skal sendes retur til sælger.
 • Samtidig skal du som privat sælger altid være i besiddelse i dokumentation for, at din vare er sendt afsted i form af et Track and Trace nr. køber kan annullere ordren, hvis forsendelsen udebliver.

 

2.2. Dit ansvar, som køber

 • Det er dit ansvar, som køber at overføre det totale beløb for handlen før fakturaens forfaldsdato. Dertil er det dit ansvar at læse betingelserne for din handel grundigt igennem.

 

2.3. Inden afsendelse af vare

Det er sælgers pligt at sikre sig følgende:

 • At den aftalte vare bliver sendt i pakken, samtidigt at den overholder de anførte beskrivelser. Gøres dette ikke, skal sælgeren betale et gebyr for at få tilbagesendt forsendelsen. Gebyret svarer til den tabte arbejdsfortjeneste, hvilket er lig administrationsgebyret inkl. fragten tilbage.
 • SafeSwap pålægger, at sælgeren skal fremsende pakken i en emballage eller æske købt hos leverandøren. Hvis varen når frem til SafeSwap i beskadiget stand, vil sælgeren holdes skadesansvarlig. Dette bliver anset som en annulleret handel, hvorefter der påkræves, at sælgeren betaler et gebyr for at få returneret varen.
 • At varen indleveres i Postnord, DAO eller GLS’ pakkeshop senest 2 dage efter, at handelsanmodningen er blevet godkendt af køber. Såfremt varen ikke når at blive indleveret, vil der blive pålagt et gebyr på 50kr,- per dag, som vil blive trukket fra sælgers penge for salget. Eventuelt kan det hænde, at køber beder om handlen annulleret; grundet langsom behandling fra sælger.
 • At forsendelsen sendes til den rigtige adresse med de rigtige informationer, som sælger, får givet fra SafeSwap. Dertil skal sælgeren opgive Track and Trace nr. til SafeSwap, idet pakken er forsendt. Se punkt 1.3. for, hvordan du skal opgive Track and Trace nr.
 • Ved en annulleret ordre får køber sine penge retur og sælger, modtager en besked angående den annullerede ordre. Såfremt at SafeSwap er i besiddelse eller modtager varen fra sælger efter annulleringen, vil sælger skulle betale returomkostningerne. Hvis kvalitetskontrollen er udført på varen, tillægges der, er et gebyr, som er tilsvarende administrationsgebyret.

 

2.4. SafeSwaps ansvar

 • SafeSwap forestår betalingen af forsendelse fra SafeSwap til køber.
 • SafeSwap bærer ansvaret, såfremt at kvalitetskontrollen er mangelfuld ift. til de aftalte vilkår. Dette indebærer alle de fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var, til stede, da du fik varen leveret, som ikke er oplyst herom.
 • SafeSwap bærer ansvaret for at oplyse kunder om deres rettigheder, inden de bekræfter en handel igennem SafeSwap.
 • SafeSwap bærer ansvaret for at beskytte persondata imod misbrug og ulovlige behandlinger.

 

2.5. Indsamling og opbevaring af persondata

 • SafeSwap I/S behandler kun almindelige personoplysninger. SafeSwap behandler persondata med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden. Hvis SafeSwap benytter persondataene til et andet formål, skal kunden oplyses om dette. SafeSwap må opbevare almindelige persondata, så længe der er lovhjemmel for det, hvor disse persondata efterfølgende skal slettes eller som minimum, anonymiseres. Da SafeSwap behandler persondata, er SafeSwap forpligtet til at følge loven, om sikkerhed jf. persondataforordningen. Hvis du som bruger ønsker dine persondata slettet hos SafeSwap, skal SafeSwap efterleve dette krav, medmindre SafeSwap har lovhjemmel til at beholde dine persondata.

De krav, SafeSwap er forpligtet til at overholde, kan ses forneden.

 • SafeSwap må kun behandle dataene i overensstemmelse med det formål, som dataene blev indsamlet til.
 • SafeSwap må kun behandle persondata, hvis SafeSwap har samtykke.
 • SafeSwap må ikke viderebehandle persondata, hvor kunden har tilbagekaldt sit samtykke.
 • SafeSwap er forpligtet til at kontakte Datatilsynet, hvis der opstår databrud.
 • SafeSwap skal forholde sig på et transparent niveau; forstået på den måde, at kommunikationen mellem SafeSwap, kunden samt behandlingen af persondata skal foregå på et klart og neutralt sprog.

 

2.6. Forpligtigelser

 • Hvad enten du er køber eller sælger i en sag, er du forpligtet til at efterleve de afgørelser, SafeSwaps support træffer.

 

2.7. Klage

 • Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte support@safeswap.dk. Hvis det ikke er muligt for os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Vil du klage over behandlingen af persondata, kan dette gøres hos Datatilsynet. Du vil dog fortsat være forpligtet til at efterleve SafeSwaps afgørelse, indtil en eventuel retssag er endeligt afgjort.

 

2.8. Fortrydelsesret

 • Handler via SafeSwap I/S tjenester er forbrugerkøb, og af den grund er man som forbruger beskyttet af visse regler i købeloven, herunder fortrydelsesret og reklamationsret.
 • Hvis man som forbruger ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal standardformularen udfyldes. Dette findes forneden. Herefter indsendes dette til SafeSwap I/S på e-mail:  support@safeswap.dk. Dette skal gøres indenfor 14 dage efter modtagelsen/afhentningen af forsendelsen. Herefter bedes du sende varen retur indenfor 14 dage i en forsvarlig emballage. Se punkt 2.3.
  Du hæfter selv for returforsendelsen og er pålagt al ansvaret for ordren, indtil den er modtaget af SafeSwap I/S.
 • På baggrund af Forbrugeraftalelovens § 24, stk. 5, vil SafeSwap I/S vurdere, om varen er blevet benyttet uhensigtsmæssigt og dertil størrelsen af en evt. værdiforringelse. Forbrugeren bør f.eks. kun prøve en beklædningsgenstand, og ikke have den på i længere tid. Vurderes der, at varen er håndteret uhensigtsmæssigt, vil køberen skulle hæfte for værdiforringelsen. SafeSwap I/S forbeholder sig retten til ikke at returnere købesummen, hvis varen er håndteret på en måde, så den ikke har nogen værdi.
 • SafeSwap I/S tilbyder ikke fortrydelse af enkelte dele af et køb.
 • SafeSwap I/S vil tilbageføre beløbet på købers konto, så snart forsendelsen er i hænderne på SafeSwap, og der er foretaget en vurdering af varens stand. Administrationsgebyret vil ikke blive tilbageført; såfremt ydelsen og ordrevalidering er leveret, kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende herfor. Beløbet vil blive tilbageført indenfor 14 dage.

 

Skabelonen til fortrydelsesformular findes forneden og skal blot udfyldes og sendes indenfor 14 dage til support@safeswap.dk

- Til:

SafeSwap I/S

CVR-nr: 40672818

Support@Safeswap.dk

- Jeg … meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer …

- Bestilt den …

- Forbrugerens navn (Fulde navn)

- Forbrugerens adresse:

- Forbrugerens E-mailadresse:

- Dato:

 

2.9. Reklamationsret

 • Man er som forbruger af SafeSwap I/S tjenester berettiget til reklamation i henhold til de almene forbrugerbeskyttelsesregler. SafeSwap tager forbehold for alle de mangler eller fejl, som på forhånd er oplyst via ordren. Dertil vil SafeSwap kontakte køber, hvis der opdages mangler eller fejl under kvalitetskontrollen. Accepteres manglerne af køber, vil SafeSwap ikke holdes ansvarlig for disse.  For reklamation kontakt venligst SafeSwap via vores hjemmeside under ’kontakt os’.
shield linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram